Mocador dels Capgrossos de Mataró
Petit: Xcm
Mitja: Xcm
Gran: Xcm