Una audició per revalorar els nostres músics

Sense música no hi hauria castells i sense els nostres Saber més