Tornen els pilars al Passatge de la Mariona Galindo

L’aniversari de la colla és un dels escenaris on es fa evident la